Werkzaamheden

Wij zijn werkzaam in het kleinere en middelgrote grondverzet. Zoals:

Uitgraven van funderingen en tuinmuren
Spitten, uitgraven en profileren van tuinen
Zand opbrengen voor straatwerk
Ingraven van kabels en leidingen
Uitgraven van zwembaden